Brusenje stakla vrsimo na specijalno uradjenoj masini za te namjene koja koristi brusnu traku za staklo i kamen. Sa odredjenim brojem obrtaja te postavljenom kosinom trake skidaju se ivice stakla sa konstantnim vodenim hladjenjem. Na terenu koristimo male rucne brusilice predvidjene za te namjene i manje velicine stakla