Busenje stakla se vrsi posebnim dijamantskim borerima predvidjenim za to raznih profila, sa konstantnim vodenim hladjenjem. U nasem prostoru busenje vrsimo na poluautomatskoj dvoglavoj Botero busilici specijalno uradjenoj za te namjene, a na terenu specijalnim rucnim busilicama.